מערכות כריזה

מערכות כריזה

מערכות אבטחה מסוימות נועדו להקשות על פורצים להיכנס למתחם שמור, בית עסק נעול וכדומה. אבל עם כל הכבוד לסורגים ואפילו לדלתות פלדה, נדרש פתרון נוסף שיכנס לפעולה אם פורץ או גורם עוין הצליח להיכנס פנימה. במידה ולא רוצים להסתפק בפתרונות חלקיים, ניתן להיעזר במערכת של מיסוך וכריזה. נסביר בשורות הבאות על מה מדובר.

מוקד מבצר מתקינה ומתחזקת מערכות כריזה מכל הסוגים המתחברות לכלל מערכות האבטחה של העסק ומייצרות התרעה בזמן אירוע. מערכות הכריזה מחויבות לעמוד בדרישות מכבי אש.(תקן 1220/3) חשוב לדעת כי הקריטריונים לעמידת מערכת הכריזה בתקנות מכבי אש הם:

  • מערכת כריזה תותקן במשולב עם מערכת גילוי עשן לפיתרון מקיף במקרה של שריפה
  • אוטומציה מלאה להשמעת הודעות פינוי באירוע אש
  • החומרים מהם עשויה המערכת עומדים באישור מכון התקנים ועמידים לאש.
  • גודל וסוג המערכת יקבע לפי כמות וסוג הרמקולים המתאימים לאופי המקום .
  • כך שההתרעות מהמערכת ישמעו בכל רחבי המתחם בו היא מותקנת.
  • על המערכת לפעול באמצעות סוללת גיבוי במשך 30 דקות מרגע ניתוק החשמל.
  • המערכת תייצא התרעה קולית וויזואלית בכל תקלה עצמית.
  • בכל הכניסות הראשיות או פנל כבאים יותקן מיקרופון לחירום אשר
  • יאפשר להכריז לכל הרמקולים במערכת באירוע חירום.
  • המערכת תיבדק אחת לשנה לתקינותה ותאושר תקינותה על ידי בודק מוסמך