הצעת מחיר

תקני איכות והיתרים

ISO 9001

ISO 9001
ISO 9001

תקן ISO 9001 הינו התקן הרחב ביותר לניהול איכות המקיף את כל מחזור חיי המוצר.  ארגון המחזיק בתקן הזה נותן ללקוחותיו את הביטחון שמערכת האיכות שלו תוודא מראש כי המוצר או השירות יתאימו לדרישות האיכות המוצהרת. ארגון שעומד בדרישות התקן הינו ארגון לומד, המגדיר לעצמו את תהליכי העבודה, אוסף נתונים באופן קבוע על מנת להשתפר,  בוחן את עצמו באופן יומיומי ומוכן לקבל ביקורת על מנת להשתפר ולמקסם יעילות. מוקד מבצר עומדת בתקן ISO 9001 בכל תחומי פעילות הליבה שלה.

היתר ISO 9001
ISO 9001

SA 8000

תקן SA8000 הינו תקן בינלאומי למחויבות חברתית, אשר מטרתו היא להקנות כלים ולהנחות את הארגון בתחומים בהם קיימת השפעה בפעילותו השוטפת על הסביבה האנושית החברתית. ארגון המחזיק בתקן החשוב הזה, שם את האחריות החברתית כערך עליון בפעילותו, ונוקט בכל האמצעים למימוש המחויבות לעובדיו ולסביבת העבודה שלהם. אנו גאים בכך כי ההון האנושי במוקד מבצר הוא הנכס הגדול ביותר של החברה – ועל כן עמידה בתקן SA 8000 היא  מבחינתנו חובה, אך גם זכות גדולה.

תקן SA8000

היתר 42251 - גילוי אש

היתר גילוי אש
נספח להיתר גילוי אש
גלילה לראש העמוד