מצלמות אנליטיקה

מצלמות אנליטיקה

טכנולוגית האנליטיקה במצלמות האבטחה מאפשרת ניתוח חכם של התמונה באמצעות אלגוריתם ייעודי. היא מאפשרת תיחום, הגנה ובקרה של אזורים רגישים, זיהוי מוקדם ואינדיקציה בזמן אמת.  מדובר על מצלמות IP עליהן מותקנת תוכנת אנליטיקה המאפשרת לקבוע חוקים והתראות על גבי המסך.

שימוש במערכות אנליטיקה

מערכות האנליטיקה מיועדת למתחמים מאובטחים בדמות מפעלים, מחסנים לוגיסטיים, מתחמי רכב, שטחים פתוחים, שטחים "סטריליים" וכן לצורכי תיחום ובקרה על אזורי ביטחון. השילוב הטכנולוגי המאפשר להפוך את מערך המצלמות לשומר וירטואלי הזמין ודרוך כל עת ומייצר אינדיקציות התראה למוקד המבצעי באמצעות סרטון ממוקד אודות האירוע לצורך הפעלת גורמי הביטחון השונים.

מאפייני תוכנת אנליטיקה

במוקד קיימת עמדת תחקור אירועים ייעודית שמטרתה ניטור אירוע בזמן אמת ולאחריו. העמדה מהווה כלי שימושי באמצעותה ניתן לשחזר ווידאו אשר הוקלט באתר טרם תחילת האירוע, דבר המאפשר לזהות את הפעולות המקדימות כהכנה לפריצה .