מערכות כריזה

מערכות כריזה

מוקד מבצר מתקינה ומתחזקת מערכות כריזה מכל הסוגים המתחברות לכלל מערכות האבטחה של העסק ומייצרות התרעה בזמן אירוע. מערכות הכריזה מחויבות לעמוד בדרישות מכבי אש.(תקן 1220/3) חשוב לדעת כי הקריטריונים לעמידת מערכת הכריזה בתקנות מכבי אש הם:

  • מערכת כריזה תותקן במשולב עם מערכת גילוי עשן לפיתרון מקיף במקרה של שריפה
  • אוטומציה מלאה להשמעת הודעות פינוי באירוע אש
  • החומרים מהם עשויה המערכת עומדים באישור מכון התקנים ועמידים לאש.
  • גודל וסוג המערכת יקבע לפי כמות וסוג הרמקולים המתאימים לאופי המקום .
  • כך שההתרעות מהמערכת ישמעו בכל רחבי המתחם בו היא מותקנת.
  • על המערכת לפעול באמצעות סוללת גיבוי במשך 30 דקות מרגע ניתוק החשמל.
  • המערכת תייצא התרעה קולית וויזואלית בכל תקלה עצמית.
  • בכל הכניסות הראשיות או פנל כבאים יותקן מיקרופון לחירום אשר
  • יאפשר להכריז לכל הרמקולים במערכת באירוע חירום.
  • המערכת תיבדק אחת לשנה לתקינותה ותאושר תקינותה על ידי בודק מוסמך