מחולל עשן

יוצרים איום וחוסר התמצאות אצל הפולש

הבה נניח שאתם רוצים למנוע שוד בבית העסק או גניבה של חפצי ערך. וודאי תרצו לשאול כיצד מיסוך וכריזה יסייעו בכך. הרעיון של מיסוך הוא שעשן סמיך מהווה גורם מאיים ומבלבל. מחולל עשן תקני לא נועד לפזר עשן רעיל אלא להפיץ במהירות רבה בחלל עשן סמיך שמקשה על הראות ועל ההתמצאות. פורץ שנתקל במסך עשן סמיך לרוב ירצה להימלט ולברוח.

אפשרויות הפעולה של מחולל עשן

ניתן להגדיר אפשרויות הפעלה שונות. למשל, מוגדר כי במידה ודלת כלשהי נפרצת ולא נפתחת במפתח תקני, מחולל העשן יתחיל לפעול. בתוך שניות ספורות "יופצץ" החדר בכמות עשן מסיבית, שלא מאפשרת לגורם המאיים לפעול ביעילות. ההימלטות היא הדרך הפעולה הסבירה. ניתן להגדיר הפעלה במקרה של ניסיון פריצה דרך חלונות או כל כניסה לא מורשית, לאזור נתון. וכדי לסבר את האוזן, האפקט המתקבל דומה לזה של כוחות משטרה מיוחדים, אשר מפעילים באזור מאיים אמצעי פיזור עשן. אך אם העשן הוא רק מרכיב אחד במשוואה, מגיעה גם מערכת הכריזה. זו מערכת שיוצרת אזעקה, קריאת התראה או קולות רמים שמקבלים את פני הפורץ.

אז לסיכום –  למה כדאי להתקין מחולל עשן?

מחולל עשן הוא הפתרון היחיד למניעת גניבה בתוך כ- 30 שניות.  כאשר מתקבלת התראה והמערכת נכנסת לפעולה מתמלא באזור המאובטח בתוך שניות  בענן עשן סמיך המאלץ  את הפורץ למצוא את דרכו החוצה. העשן שנוצר בטוח לבני אדם, בעלי חיים ורכוש. נוזל המערכת מספק פתרון למספר רב של הפעלות.

כל התראות המערכת מדווחות למוקד.

ניתן לשלב פעולת פליקרים (פלאשים חזקים) שיחד עם מערכות מיסוך העשן יוצרים תחושה טוטאלית של חוסר התמצאות.

מחולל עשן בפעולה