מחולל עשן

מחולל עשן

מחולל עשן הוא הפתרון היחיד למניעת גניבה בתוך כ- 30 שניות.  כאשר מתקבלת התראה והמערכת נכנסת לפעולה מתמלא באזור המאובטח בתוך שניות  בענן עשן סמיך המאלץ  את הפורץ למצוא את דרכו החוצה. העשן שנוצר בטוח לבני אדם, בעלי חיים ורכוש. נוזל המערכת מספק פתרון למספר רב של הפעלות.

כל התראות המערכת מדווחות למוקד.

ניתן לשלב פעולת פליקרים (פלאשים חזקים) שיחד עם מערכות מיסוך העשן יוצרים תחושה טוטאלית של חוסר התמצאות.

מחולל עשן בפעולה